Jemčina

Jemčina

Jemčina je barokní lovecký zámek z pol. 18.stol., ke kterému náležela rozsáhlá obora. V minulosti se vedle hustých lesů rozkládaly rozsáhlé močály, které daly později základ rybníkům. Dnes nádherný les a ráj houbařů a sběratelů lesních plodů.Část dnešního polesí se nazývala Žluté blato nebo též Holina.Na jeho místě vznikl rybník Velká Holná.

Založení se připisuje Oldřichovi z Hradce 1381.Rozloha 229ha a je největším rybníkem na Jindřichohradecku. Ostrov na rybníku má název Naxos. Za návštěvu stojí také Holenská hájovna, Holenský Dvůr a kostel sv. Barbory (poutní místo).

Fotogalerie "Jemčina"